INFODIP
 
 
 
 
 
Untitled Document
Vanzari

Selectati o categorie:

Spatii industriale pentru productie (3)
Spatii comerciale si alte constructii (2)
Terenuri (1)
Utilaje industriale si agricole (9)
Mijloace de transport (7)
Alte bunuri (3)
Toate categoriile (25)Adunarea actionarilor

Nu sunt adunari ale actionarilor programate


Adunarea creditorilor

Nu sunt adunari ale creditorilor programate 
LEGISLATIE
  Legea societatilor comerciale nr. 31/1990 republicata
citeste
  Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii
  judiciare si a falimentului republicata
citeste

Legislatia aplicabila privind obiectul principal de activitate al SC INFO-DIP SRL - lichidarea voluntara si judiciara - este urmatoarea:


Legea societatilor comerciale nr. 31/1990 republicata


Lichidarile administrative ale societatilor cu capital majoritar de stat au ca prima reglementare de referinta legea societatilor comerciale nr. 31/1990 republicata, lege organica, valabila pentru toate societatile comerciale, indiferent de forma lor de proprietate.
Toate lichidarile administrative instrumentate în aceasta perioada au avut ca principala si chiar unica reglementare legea 31/1990.

In aceasta perioada, principalele conditii ce trebuiau sa fie respectate de catre lichidator cu privire la vanzarea de bunuri in procesul lichidarii societatilor cu capital majoritar de stat erau:

 •  toate vanzarile trebuiau sa fie facute printr-o procedura de licitatie publica
      (L31/1990 republicata - art.249 alin.(1) pct.c); OG 10/1997 - art.7 alin.(2);
      OG 88/1997 republicata - art.24 alin.(2));
 •  pentru organizarea si conducerea licitatiilor, cel putin pentru vanzarea de
      active, trebuia formata o comisie de licitatie (HG 55/1998- art.76 alin.(1));
 •  erau permise atat vanzarile in bloc cat si piesa cu piesa (OG10/1997- art.7
      alin. (2)).
 •  pentru cazul vanzarii de active la pretul de oferta, trebuia stabilit printr-un
      raport de evaluare intocmit de o persoana fizica sau juridica autorizata
      (HG 55/1998 art.99).
 •  vanzarea se putea realiza la pretul de piata, rezultat din raportul intre
      cerere si oferta, pret care putea fi mai mic, egal sau mai mare decat „ pretul
      de oferta” sau „ pretul de pornire” (OG10/97- art.7 alin.(2); OG 88/97
      republicata- art.24 alin.(2); HG 55/98- art.5 alin.(1)=. Acest pret „de oferta”
      sau „de pornire” trebuia deci stabilit cat mai aproape de pretul pietei.
 •  exista totusi o limita inferioara a preturilor de vanzare, respectiv nivelul de
      la care se afecta activul net contabil al societatii vanzatoare(OMP nr. 61,
      anexa-(Regulament), art.19), reglementare care contrazice, într-un anume
      fel, prevederile art.5 alin.(1) din HG 55/98.(... „fara a exista un pret minim
      de vanzare”).

 •  
  sus

  Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului republicata


  Operatiunile care se efectueaza in cazul in care societatea comerciala intra în faliment, in conformitate cu art. 77 - 123 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata, cu modificarile ulterioare, sunt:

 •  sigilarea si conservarea bunurilor care fac parte din averea societatii
      comerciale;
 •  inventarierea si evaluarea elementelor de activ si de pasiv ale societatii
      comerciale, potrivit legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, normelor si
      reglementarilor contabile, inregistrarea rezultatelor inventarierii si ale
      evaluarii, efectuate cu aceasta ocazie;
 •  intocmirea situatiilor financiare de catre societatile comerciale care urmeaza
      sa se lichideze si care aplica Reglementarile contabile armonizate cu
      Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele
      Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor
      publice nr. 94/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, utilizând
      formatul prevazut la cap. III din reglementarile respective;
 •  intocmirea situatiilor financiare de catre societatile comerciale care urmeaza
      sa se lichideze si care aplica Reglementarile contabile simplificate,
      armonizate cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului
      finantelor publice nr. 306/2002, respectand formatul prevazut la cap. IV din
      reglementarile respective;
 •  vanzarea bunurilor perisabile sau supuse deprecierii iminente;
 •  vanzarea bunurilor importante din averea debitorului (terenuri, fabrici,
      instalatii) cat mai avantajos si cat mai repede, cu acordul prealabil al
      creditorilor;
 •  depunerea la banca, in contul debitorului, a sumelor realizate din vanzarea
      bunurilor;
 •  stabilirea, potrivit legii, a masei pasive;
 •  distribuirea sumelor realizate din lichidare, potrivit planului de distribuire
      intre creditori, in ordinea prevazuta de lege;
 •  intocmirea si aprobarea raportului final;
 •  intocmirea situatiilor financiare finale. Daca lichidarea se prelungeste peste
      durata unui exercitiu financiar, lichidatorii sunt obligati sa intocmeasca
      situatiile financiare anuale ale societatilor comerciale care isi inceteaza
      activitatea, in conformitate cu prevederile art.26 (1) din Legea contabilitatii
      nr. 82/1991, republicata si ale art. 261(1) din Legea nr. 31/1990,
      republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
 •  
  sus

    Untitled Document
  Plan de reorganizare

  Selectati o categorie:

  Anunt vot plan de reorganizare (6)
  Plan de reorganizare (4)
  Grafic de plati (3)
  Toate categoriile (13)  Noutati

  Toate categoriile (0)  Stiri

  Momentan nu sunt noutati