INFODIP
 
 
 
Untitled Document
Vanzari

Selectati o categorie:

Spatii industriale pentru productie (14)
Spatii comerciale si alte constructii (2)
Terenuri (7)
Utilaje industriale si agricole (15)
Mijloace de transport (12)
Alte bunuri (3)
Toate categoriile (53)Adunarea actionarilor

Nu sunt adunari ale actionarilor programate


Adunarea creditorilor

02.12.2020
02.12.2020 
DETALIU

Denumire:
TEREN CU CONSTR. si FARA CONSTR. UPS
 
Data vanzarii:
11.11.2020
 
Data anuntului:
17.09.2020
 
Localitate:
FAGARAS
 
Judet:
BRASOV
 
Situatie juridica:

INFO-DIP INSOLVENCY SPRL, LICHIDATORUL JUDICIAR al C.N.ROMARM SA -UPS FAGARAS
ORGANIZEAZA incepand din data de 11.11.2020, ora 14,00
In fiecare MIERCURI ora 14.00. pana la vanzare LICITATIE PUBLICA pentru vanzarea in bloc, pe LOTURI, a activelor Uzinei de Produse Speciale Fagaras SA, cu sediul in Fagaras, Str. Extravilan, nr.1, jud.Brasov: • LOT 1 : 10 cladiri cu TEREN: 68.897 mp - PRET: 55.116 euro • LOT 3: 16 cladiri cu TEREN: 56.125 mp - PRET: 44.900 euro; • LOT. 4: 52 cladiri cu TEREN: 93.578 mp - PRET: 74.862 euro; • LOT 6 : 11 cladiri cu TEREN: 89.061 mp - PRET: 71.249 euro; • LOT 8 : 6 cladiri cu TEREN: 41.345 mp - PRET: 33.095 euro; • LOT 9 : 9 cladiri cu TEREN: 87.752 mp - PRET: 70.202 euro; • LOT 10 : 51 cladiri cu TEREN: 236.971 mp - PRET: 189.577 euro; • LOT 11 : 11 cladiri cu TEREN: 137.224 mp - PRET: 109.779 euro; • LOT 13 : - 2 cladiri cu TEREN: 53.571,58 mp - PRET: 34.857 euro; • LOT 14 TEREN LIBER: 485.582 mp - PRET: 922.606 euro Preturile nu includ TVA, TVA conform legislatiei Informatii suplimentare se vor furniza la sediul lichidatorului judiciar din Brasov, B-dul M. Kogalniceanu nr.18, sc.C, ap.23, jud. Brasov, Tel-fax: 0268/547.255, 0722/379.082
E-mail:infodip92@yahoo.com Persoana de contact :Viorica Munteanu
 
Descriere:
Conform caiet de sarcini
 
Conditii de participare:
Ofertantii vor depune la sediul organizatorului licitatiei, cu cel putin 48 ore inainte de inceperea licitatiei, urmatoarele documente ce constituie conditii de participare la licitatie: a) dovada cumpararii caietului de sarcini 2.000 lei si achitarii taxei de participare 500 lei sumele se vor achita in numerar la sediul organizatorului licitatiei cu cel putin 48 de ore inaintea organizarii licitatiei; b) dovada consemnarii la dispozitia C.N.Romarm SA - Filiala Uzina de Produse Speciale Fagaras SA a garantiei de participare de 10 % din pretul de pornire al licitatiei. Garantia se va achita cu : - OP sau cu fila CEC in contul vanzatorului C.N.Romarm SA - Filiala Uzina de Produse Speciale Fagaras SA deschis la banca BCR Brasov, cont nr. RO58RNCB0053006916890001. Termenul de valabilitate a garantiei si a celorlalte acte necesare participarii la licitatie este de cel putin 45 zile de la data desfasurarii licitatiei. c) actul care atesta imputernicirea acordata persoanei care reprezinta ofertantul in sedinta de licitatie. d) documentele specifice, in functie de incadrarea juridica a ofertantilor d1) pentru persoanele juridice romane: Actele constitutive ale societatii, in copie; Certificatul de inmatriculare la Registrul Comertului, in copie Certificat fiscal, copie; Certificat de inregistrare fiscala in scopuri de TVA- copie Imputernicire speciala notariala pentru persoanele delegate de reprezentantii societatii, sa sa indeplineasca actele necesare, specifice in procedura de licitatie, in vederea adjudecarii activului scos la licitatie, si actul de identitate al acestuia; Declaratie pe proprie raspundere ca nu are debite fara de CN Romarm-UPS Fagaras SA; Dovada achitarii garantiei de participare; Declaratie pe proprie raspundere ca nu se afla sub incidenta Legii nr.85/2006 Dovada achitarii caietului de sarcini si a taxei de participare. d2) pentru persoanele juridice straine: - persoanele fizice si juridice straine NU pot participa la licitatie, in vederea adjudecarii activelor constand in terenuri,incalcarea acestei dispozitii atragand nulitatea absoluta a tuturor actelor care se incheie, potrivit legislatiei romane, in vigoare, in materie. d3) pentru persoanele fizice romane: copia actului de identitate, Actul de identitate - copie simpla; Dovada achitarii garantiei de participare; Dovada achitarii caietului de sarcini si a taxei de participare; Declaratie pe proprie raspundere ca nu are debite fata de C.N.Romarm SA - Filiala Uzina de Produse Speciale Fagaras SA
 
Pretul:
Vezi loturi
 
Metoda de vanzare:
LICITATIE PUBLICA, organizata Conform Cod de procedura civila
 
Documente:
 
 
Poze:
 
 


 
  Untitled Document
Plan de reorganizare

Selectati o categorie:

Anunt vot plan de reorganizare (2)
Plan de reorganizare (2)
Toate categoriile (4)Noutati

Toate categoriile (0)Stiri

Momentan nu sunt noutati