INFODIP
 
 
 
Untitled Document
Vanzari

Selectati o categorie:

Spatii industriale pentru productie (12)
Spatii comerciale si alte constructii (2)
Terenuri (2)
Utilaje industriale si agricole (14)
Mijloace de transport (11)
Alte bunuri (2)
Toate categoriile (43)Adunarea actionarilor

Nu sunt adunari ale actionarilor programate


Adunarea creditorilor

08.07.2021
02.12.2020
02.12.2020 
DETALIU

Denumire:
UTILAJE SC LEVEL ACTIV CONSTRUCT BV
 
Data vanzarii:
19.01.2021
 
Data anuntului:
22.12.2020
 
Localitate:
BRASOV
 
Judet:
BRASOV
 
Situatie juridica:

LICHIDATORUL JUDICIAR al S.C. LEVEL ACTIV CONSTRUCT S.A, organizeaza, in fiecare zi de MARTI, incepand
cu data de 19.01.2021, ora 13.00, LICITATIE PUBLICA conform Legii nr. 85/2006 pentru vanzarea individuala a
23 buc utilaje constand in sinteza:
- 7 poduri rulante electrice=11.500 Euro
- 2 excavatoare, cu senile FURAKAWA= 16.000 euro;
- 2 tractoare cu senile=800 euro,
- 1 buc compressor compactor tip sulliar=1750 euro,
- 1 buc incarcator frontal 531= 1800 euro etc.
- Vanzarea se poate face si in bloc la pretul total de 39.975 euro +TVA.
Lista cu utilajele si preturile se regaseste pe site-ul lichidatorului judiciar www.infodip.ro.
Informatii suplimentare se vor furniza la sediul lichidatorului judiciar din Brasov, b-dul M. Kogalniceanu nr.18,
sc.C, ap.23, jud. Brasov.
• Telefon-fax: 0268/547.255, 0268/547.254, 0722/379.082,
• Email: infodip92@yahoo.com
In caz de neadjudecare a activelor, la data mentionata mai sus, licitatia va fi reluata in fiecare zi de MARTI la
ora 13.00, pana la vanzare
 
Descriere:
Conform caiet de sarcini si lista anexata cu preturi
 
Conditii de participare:
Conform caiet de sarcini in ( extras) Pentru participarea la licitatie ofertantii vor depune la sediul organizatorului sedintei de licitatie publica din Brasov, str.M.Kogalniceanu, nr.18, Sc.C, ap.23 cu cel putin 24 de ore inainte de data licitatiei, urmatoarele documente:  Cerere privind bunul/bunurile mobile pe care doreste sa le achizitioneze;  Dovada achitarii caietului de sarcini (copie) in valoare de 2.500 lei- se achita in numerar la sediul lichidatorului judiciar;  Dovada achitarii taxei de participare la licitatie in cuantum de 1.000 lei se achita in numerar la sediul lichidatorului judiciar;  Dovada privind achitarea garantiei de participare la licitatie care reprezinta 30% din pretul de pornire al activului- se achita in contul SC LEVEL ACTIV CONSTRUCT SA avand simbolul: RO89 BTRL 0080 1202 R810 99XX deschis la BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA BRASOV  Împuternicirea acordată persoanei care reprezintă ofertantul la licitaţie (conform model)  Acordul de acceptare a condiţiilor caietului de sarcini şi ale regulamentului de licitaţie. - Declaratie pe propria raspundere privind faptul ca nu participa la licitatie ca si persoana interpusa si ca nu are datorii fata de LEVEL ACTIV CONSTRUCT SA; - Documente care certifică identitatea şi calitatea ofertantului, după cum urmează: a.) pentru ofertanti persoane fizice: - actul de identitate, b.) pentru comercianti persoane fizice sau asociatii familiale: - copie dupa actul de identitate; - copie dupa autorizatia de functionare eliberata de autoritatea competenta; - copie a certificatului de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului; - declaratie pe proprie raspundere ca nu se afla in insolventa sau faliment (original); c.) pentru ofertanti persoane juridice romane: a. copie a certificatului de inregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comertului, a actului constitutiv, inclusiv ale actelor aditionale relevante privind obiectul de activitate si actionariat; b. declaratie pe proprie raspundere ca nu se afla in insolventa sau faliment (original);
 
Pretul:
Conform lista de preturi
 
Metoda de vanzare:
LICITATIE PUBLICA CU STRIGARE
 
Documente:
 
 
Poze:
 


 


 
  Untitled Document
Plan de reorganizare

Selectati o categorie:

Anunt vot plan de reorganizare (4)
Plan de reorganizare (4)
Grafic de plati (2)
Toate categoriile (10)Noutati

Toate categoriile (0)Stiri

Momentan nu sunt noutati