INFODIP
 
 
 
Untitled Document
Vanzari

Selectati o categorie:

Spatii industriale pentru productie (14)
Spatii comerciale si alte constructii (2)
Terenuri (7)
Utilaje industriale si agricole (15)
Mijloace de transport (12)
Alte bunuri (3)
Toate categoriile (53)Adunarea actionarilor

Nu sunt adunari ale actionarilor programate


Adunarea creditorilor

02.12.2020
02.12.2020 
DETALIU

Denumire:
TEREN LIBER pe platforma ROMAN SA BV
 
Data vanzarii:
31.08.2018
 
Data anuntului:
10.08.2018
 
Localitate:
BRASOV
 
Judet:
BRASOV
 
Situatie juridica:
br>INFO-DIP INSOLVENCY SPRL, lichidatorul judiciar al SC SEMIFABRICATE SA organizeaza, in fiecare zi de
VINERI, incepand cu data de 31.08.2018, ora 14.30,
LICITATIE PUBLICA conform Legii nr. 85/2006, pentru
vanzare in bloc, pe LOTURI, ca active constituite ca ansamblu in stare de functionare, situate in Brasov, str.
Poienelor nr. 5, jud. Brasov,astfel :
LOTUL 4 – “Teren liber in suprafata totala de 33.883 mp” - compus din mai multe parcele de teren, intre 431
mp si 21.300 mp.inclusiv terenul neocupat de cladirile din turnatoria de fonta, otel, forja si aluminiu
PRET de pornire: 1.418.830 euro
Preturile nu contin TVA, (TVA conform legislatiei in vigoare)
Caietele de sarcini se pot achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Brasov, B-dul M. Kogalniceanu nr.18,
sc.C, ap.23, jud. Brasov.
Pentru inscrierea la licitatie, este necesara achizitionarea caietului de sarcini.
Informatii suplimentare la: Telefon-fax: 0268/547255, 0722/379082.
Licitatiile se reiau saptamanal in fiecare zi de VINERI ,ora 14.30 pana la vanzare.
Persoana de contact ; Viorica Munteanu ,tel.0722 379 082.E-mail : infodip92@yahoo.com
 
Descriere:
LOTUL 4 denumit generic “Teren liber in suprafata totala de 33.833 mp” , este situat in Brasov, str. Poienelor nr. 5, jud. Brasov, fiind amplasat pe platforma industriala ROMAN SA, in partea de sud-est a municipiului Brasov, zona inspre cartier Noua si cartier Darste, amplasamentul fiind cu destinatie industriala. Accesul la Lotul nr. I se realizeaza pe drumurile din incinta platformei industriale ROMAN, in principal pe drumurile inscrise in evidentele de carte funciara astfel: 1. CF nr. 32782 Brasov, nr. top 6816/55, drum teren in suprafata de 1.146,46 mp; 2. CF nr. 32782 Brasov, nr. top 6816/56, drum teren in suprafata de 16.867,77 mp; 3. CF nr. 32782 Brasov, nr. top 6816/57, drum teren in suprafata de 33.935,10 mp; Pe teren se afla si 2 (doua) constructii
 
Conditii de participare:
Conform caiet de satcini (in extras) La sedinta de licitatie publica pot participa orice persoane fizice sau juridice, romane sau straine legal constituite, care au capacitate deplina de exercitiu, precum si capacitatea de a dobandi bunul care se vinde potrivit dispozitiilor art. 842 NCPC si care indeplinesc conditiile de participare la licitatie si prevederile regulamentului din cuprinsul caietului de sarcini. Pentru participarea la licitatie ofertantii vor depune la sediul lichidatorului judiciar (care este organizatorul sedintei de licitatie publica) din Brasov, str.M.Kogalniceanu, nr.18, Sc.C, ap.23 cu cel putin 48 de ore inainte de data licitatiei, urmatoarele documente:  Cerere privind activul pe care doreste sa il achizitioneze;  Dovada achitarii caietului de sarcini (copie) in valoare de 2.500 lei- se achita in numerar la sediul lichidatorului judiciar;  Dovada achitarii taxei de participare la licitatie in cuantum de 1.000 lei se achita in numerar la sediul lichidatorului judiciar;  Dovada privind achitarea garantiei de participare la licitatie care reprezinta 30% din pretul de pornire al activelor pentru care s-a formulat cerere - se achita in contul special de insolventa al SEMIFABRICATE SA avand simbolul RO17 BTRL RONC RT03 2068 6201 deschis la Banca TRANSILVANIA BRASOV;  Împuternicirea acordată persoanei care reprezintă ofertantul la licitaţie (conform model) semnata si stampilata de catre reprezentantul legal al persoanei juridice;  Actul de identitate al delegatului persoanei juridice, copie semnata de conformitate si originalul (la inceperea licitatiei);  Acordul de acceptare a condiţiilor caietului de sarcini şi ale regulamentului de licitaţie, impreuna cu clauzele speciale. - Declaratie pe propria raspundere privind faptul ca nu participa la licitatie ca si persoana interpusa si ca nu are datorii fata de SEMIFABRICATE SA; - Declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa urmatoarele: au vazut bunurile (sau ca au inteles de buna voie sa renunte la acest drept recomandat de catre lichidatorul judiciar prin caietul de sarcini), au avut deplina posibilitate de a se informa asupra situatiei juridice a bunului supus vanzarii si doresc sa le achizitioneze in starea in care se afla si nu vor avea nici o pretentie ulterioara; - Documente care certifică identitatea şi calitatea ofertantului
 
Pretul:
1.418.830 euro
 
Metoda de vanzare:
LICITATIE PUBLICA CU STRIGARE
 
Documente:
 
 
Poze:
 


 


 
  Untitled Document
Plan de reorganizare

Selectati o categorie:

Anunt vot plan de reorganizare (2)
Plan de reorganizare (2)
Toate categoriile (4)Noutati

Toate categoriile (0)Stiri

Momentan nu sunt noutati