INFODIP
 
 
 
Untitled Document
Vanzari

Selectati o categorie:

Spatii industriale pentru productie (14)
Spatii comerciale si alte constructii (2)
Terenuri (7)
Utilaje industriale si agricole (15)
Mijloace de transport (12)
Alte bunuri (3)
Toate categoriile (53)Adunarea actionarilor

Nu sunt adunari ale actionarilor programate


Adunarea creditorilor

02.12.2020
02.12.2020 
DETALIU

Denumire:
Teren liber 78.016 mp, Miercurea Ciuc
 
Data vanzarii:
17.08.2020
 
Data anuntului:
10.08.2020
 
Localitate:
MIERCUREA CIUC
 
Judet:
HARGHITA
 
Situatie juridica:

LICHIDATORUL JUDICIAR INFO-DIP INSOLVENCY SPRL,al S.C. ADISAN FURNITURE S.A,
ORGANIZEAZA, in fiecare zi de LUNI ora 13,00, incepand cu data de 17.08.2020
LICITATIE PUBLICA conform Legii nr.85/2006 pentru vanzarea activelor situate in Miercurea Ciuc,
str. Harghitei, nr. 103, jud. Harghita:
Teren liber in suprafata de 78.016 mp;
PRET: 0.84 euro/mp;
Terenul se poate parcela la cerere;
Nota: Pretul nu include TVA. (TVA conform legislatie in vigoare)
Informatii suplimentare se vor furniza la sediul lichidatorului judiciar din Brasov, b-dul M. Kogalniceanu nr.18,
sc.C, ap.23, jud. Brasov.
Telefon-fax: 0268/547.255, 0268/547.254, 0722/379.082,
Email: infodip92@yahoo.com
Persoana de contact : Viorica MUNTEANU
 
Descriere:
2.2. Descrierea Lotului nr. 2 Lotul nr. 2 consta in Teren liber in suprafata de 78.016 mp prezinta urmatoarele date de care funciara: Nr. Crt. Nr. Carte funciara Suprafata 1 CF 51078 (provenita din conversia de pe hartie a CF 7281) 21.608 mp 2 CF 51082 (provenita din conversia de pe hartie a CF 7288) 15.500 mp 3 CF 50295(provenita din conversia de pe hartie a CF 7289) 8.700 mp 6 CF 50297(provenita din conversia de pe hartie a CF 7287) 5900 mp 7 CF 51073(provenita din conversia de pe hartie a CF 679/N) 9.521 mp 8 CF 51074(provenita din conversia de pe hartie a CF 7286) 10.571 mp 10 CF 51074(provenita din conversia de pe hartie a CF 7285) 6.216 mp TOTAL 78.016 mp Terenul se poate parcela la cerere si in loturi mai mici. Vanzarea se poate face si in suprafete mai mici, a terenului liber situat in loc. Miercurea Ciuc urmand ca cheltuielile de dezmembrare si intabulare sa fie suportate in cota parte de catre fiecare cumparator. Descriere, caracteristici tehniceTerenyul roprietăţile evaluate au formă aproape dreptunghiulară, terenul este plan şi are o uşoară pantă spre partea estică a proprietăţii. Lângă terenuri, sunt terenuri libere şi parţial terenuri construite. Terenurile sunt situate între fabrica de prelucrare a lemnului şi limitaproprietăţii unei unităţi militare, terenurile sunt parţial traversate de un pârâu. Pe terenuri,conform schiţelor avute la dispoziţie sunt două bazine de apă subterane care însă nu au fost identificate de către evaluator. Terenurile evaluate sunt adiacente pe o porţiune. Pentru evaluarea terenului s-au utilizat suprafeţele indicate în cartea funciară şi schiţele cu planul de amplasament. Nu s-au efectuat măsurători de către evaluator privind mărimea terenului evaluat. Zona în care sunt amplasate terenurile, este o zonă industrială şi rezidenţială în dezvoltare.
 
Conditii de participare:
Pentru participarea la licitatie ofertantii depun, cu cel 48 de ore inainte de data licitatiei, urmatoarele documente: Actele necesare pentru inscrierea la licitatie sunt urmatoarele: a. pentru ofertanti persoane fizice: b.pentru ofertanti persoane juridice : - copie a certificatului de inregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comertului, a actului constitutiv, inclusiv ale actelor aditionale relevante privind obiectul de activitate si actionariat, precum si a certificatului de inregistrare fiscala in scopuri de TVA; - imputernicirea acordata persoanei care reprezinta ofertantul in licitatie (original); - declaratie pe proprie raspundere ca nu se afla in insolventa sau faliment (original); - declaratie pe orpria raspundere ca nu participa ca si persoana interpusa si nu are datorii fata de ADISAN FURNITURE SA - actul de identitate, Toti ofertantii, persoane fizice sau comercianti - persoane fizice sau juridice trebuie sa prezinte in vederea participarii la licitatie: -Dovada achitarii caietului de sarcini (copie) in valoare de 2.500 lei; - Dovada achitarii taxei de participare la licitatie in cunatum de1.000 lei; -Dovada privind achitarea garantiei de participare la licitatie care reprezinta 30% din pretul de pornire al activului; Garantia de participare la licitatie se depune in una din urmatoarele forme: - virament prin ordin de plata in contul nr. RO71BRDE080SV66986710800 BRD Brasov sau fila CEC ;
 
Pretul:
0.84 euro/mp
 
Metoda de vanzare:
LICITATIE PUBLICA CU STRIGARE
 
Documente:
 
 
Poze:
 
 


 
  Untitled Document
Plan de reorganizare

Selectati o categorie:

Anunt vot plan de reorganizare (2)
Plan de reorganizare (2)
Toate categoriile (4)Noutati

Toate categoriile (0)Stiri

Momentan nu sunt noutati