INFODIP
 
 
 
Untitled Document
Vanzari

Selectati o categorie:

Spatii industriale pentru productie (12)
Spatii comerciale si alte constructii (2)
Terenuri (2)
Utilaje industriale si agricole (14)
Mijloace de transport (11)
Alte bunuri (2)
Toate categoriile (43)Adunarea actionarilor

Nu sunt adunari ale actionarilor programate


Adunarea creditorilor

08.07.2021
02.12.2020
02.12.2020 
DETALIU

Denumire:
Strunguri,Masini frezat,gauritetc AXE SI PUNTI
 
Data vanzarii:
09.07.2021
 
Data anuntului:
25.04.2021
 
Localitate:
BRASOV
 
Judet:
BRASOV
 
Situatie juridica:

LICHIDATORUL JUDICIAR al S.C. AXE SI PUNTI S.A,
Organizeaza, saptamanal, in fiecare zi de VINERI, incepand cu data de 09.07.2021 ora 12,00,
PUBLICA conform Legii nr. 85/2006, pentru vanzarea individuala 473 buc utilaje constand in:
Strunguri (paralel, revolver, carusel, de copiat, frontal, automat/semiautomat etc) 137 buc 1950 euro
Masini agregat de strunjit 37buc 2.310 euro
Centre prelucrare cu comanda 4buc 4.875 euro
Masini de frezat universale, verticale, dantura, roti dintate, etc 39buc 922 euro
Masini de gaurit verticale, radiale, banc etc 59buc 512 euro
Masini de rectificat interior, exterior, etc 62buc 1690 euro
Prese hidraulice 6buc 2580 euro
Masini de ascutit 19buc 230 euro
Masini de prelucrat roti dintate 8 buc 4591 euro
Masini de insurubat 29buc 200 euro
Polizoare 16 buc 63 buc euro
Cuptoare 7 buc 2368 euro
Diverse masini (marcat, mortezat, spalat piese, ap.sudura etc) 50 buc 1211 euro
PRET TOTAL 473 buc 683.284 euro +TVA
Lista cu utilajele si preturile individuale se regaseste pe site-ul lichidatorului judiciar www.infodip.ro.
Pretul mediu nu include TVA.
Caietul de sarcini cu lista completa se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Brasov, B-dul M.
nr.18, sc.C, ap.23, jud. Brasov.
Informatii suplimentare se vor furniza la sediul lichidatorului judiciar din Brasov, b-dul M.
nr.18,
, ap.23, jud. Brasov.Telefon-fax: 0268/547.255, 0268/547.254, 0722/379.082, Email: infodip92@yahoo.com
 
Descriere:
Conform caiet de sarcini
 
Conditii de participare:
Pentru participarea la licitatie ofertantii vor depune la sediul organizatorului sedintei de licitatie publica din Brasov, str.M.Kogalniceanu, nr.18, Sc.C, ap.23 cu cel putin 24 de ore inainte de data licitatiei, urmatoarele documente:  Cerere privind bunul/bunurile mobile pe care doreste sa le achizitioneze;  Dovada achitarii caietului de sarcini (copie) in valoare de 2.500 lei- se achita in numerar la sediul lichidatorului judiciar;  Dovada achitarii taxei de participare la licitatie in cuantum de 1.000 lei se achita in numerar la sediul lichidatorului judiciar;  Dovada privind achitarea garantiei de participare la licitatie care reprezinta 30% din pretul de pornire al activelor pentru care s-a formulat cerere- se achita in contul SC AXE SI PUNTI SA avand simbolul: RO30BTRLRONCRT0249781101 deschis la Banca Transilvania Brasov.  Împuternicirea acordată persoanei care reprezintă ofertantul la licitaţie (conform model) semnata si stampilata de catre reprezentantul legal al persoanei juridice;  Actul de identitate al delegatului persoanei juridice, copie semnata de conformitate si originalul (la inceperea licitatiei);  Acordul de acceptare a condiţiilor caietului de sarcini şi ale regulamentului de licitaţie, impreuna cu clauzele speciale. - Declaratie pe propria raspundere privind faptul ca nu participa la licitatie ca si persoana interpusa si ca nu are datorii fata de AXE SI PUNTI SA ; - Declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa urmatoarele: au vazut bunurile ( sau ca au inteles de buna voie sa renunte la acest drept recomandat de catre lichidatorul judiciar prin caietul de sarcini), doresc sa le achizitioneze in starea in care se afla si nu vor avea nici o pretentie ulterioara; - Declaratie privind datele cu caracter personal; - Documente care certifică identitatea şi calitatea ofertantului, după cum urmează: a.) pentru ofertanti persoane fizice: - actul de identitate, b.) pentru comercianti persoane fizice sau asociatii familiale: - copie dupa actul de identitate; - copie dupa autorizatia de functionare eliberata de autoritatea competenta; - copie a certificatului de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului; - declaratie pe proprie raspundere ca nu se afla in insolventa sau faliment (original); c.) pentru ofertanti persoane juridice romane: - copie a certificatului de inregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comertului, a actului constitutiv, inclusiv ale actelor aditionale relevante privind obiectul de activitate si actionariat; - declaratie pe proprie raspundere ca nu se afla in insolventa sau faliment (original); d.) pentru ofertanti persoane juridice straine: - actul de inmatriculare al societatii comerciale straine ; - copie de pe pasaport - imputernicirea acordata persoanei care reprezinta ofertantul in licitatie (original); - scrisoare de bonitate financiara eliberata de o banca romana sau straina; - declaratie pe proprie raspundere ca nu se afla in reorganizare judiciara sau faliment (original); Toate documentele depuse de persoane fizice sau juridice straine, vor fi prezentate in copie, insotita de traducerea in limba romana, legalizata. Neprezentarea de catre potentialii cumparatori a oricaruia dintre documentele prevazute mai sus conduce la eliminarea acestora din licitatie. Vanzarea bunurilor mobile se va efectua individual. In cazul in care un ofertant(licitator) oferteaza pentru un numar mai mare de bunuri mobile sau toate bunurile mobile supuse vanzarii, acesta are prioritate fata de ofertantul care oferteaza un numar mai mic, iar bunul pe care il doreste este cuprins si in oferta sa a licitatorului cu un numar mai mare de bunuri). Garantia de participare la licitatie se depune virament bancar in contul SC AXE SI PUNTI SA : RO30 BTRL R0NC RT02 4978 1101 deschis la Banca Transilvania Brasov. TVA-ul aferent vanzarii se achita in contul RO 96 BTRLRONTVA0249781101 deschis la BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA BRASOV, beneficiar beneficiar AXE SI PUNTI SA, cod fiscal 14787524
 
Pretul:
Vezi lista preturi site
 
Metoda de vanzare:
LICITATIE PUBLICA
 
Documente:
 
 
Poze:
 
 


 
  Untitled Document
Plan de reorganizare

Selectati o categorie:

Anunt vot plan de reorganizare (4)
Plan de reorganizare (4)
Grafic de plati (2)
Toate categoriile (10)Noutati

Toate categoriile (0)Stiri

Momentan nu sunt noutati