INFODIP
 
 
 
Untitled Document
Vanzari

Selectati o categorie:

Spatii industriale pentru productie (14)
Spatii comerciale si alte constructii (2)
Terenuri (7)
Utilaje industriale si agricole (15)
Mijloace de transport (10)
Alte bunuri (3)
Toate categoriile (51)Adunarea actionarilor

Nu sunt adunari ale actionarilor programate


Adunarea creditorilor

10.09.2015
30.04.2015
15.04.2015
27.04.2015 
ADUNAREA CREDITORILOR

Adunarea creditorilor din data de "30.04.2015"

 
Denumire: SC UPRUC RAMA SA
Ora: 14.30
Locul:
Braşov, b-dul. M. Kogălniceanu, nr.18, s
Descriere:

Convocare Adunarea Generala a Creditorilor Nr. 1266 /06.04.2015
1. Date privind dosarul: nr. Dosar 2737/62/2012, Tribunalul Braşov, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, judecător sindic Simona Liliana Enacher.
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: b-dul. 15 Noiembrie, nr.45, Braşov, nr. de telefon 0268/ 419.615, programul registraturii instanţei luni- vineri 0800- 1230.
3. Debitor: SC UPRUC RAMA SA, CUI 12527226, cu sediul social în loc. Făgăraş, str.Negoiu, nr.1, jud. Braşov, J 08/1093/1999.
4. Administrator judiciar: Info-Dip Insolvency SPRL, Cod de identificare fiscală 21135370, sediul social în loc.Braşov, b-dul. M. Kogălniceanu, nr.18, bl. K1, sc. C, ap. 23, jud.Braşov, nr. Atestat U.N.P.I.R. 2A0035, nr. RSP 0255/31.12.2006, Tel/Fax 0268/547.255, E-mail infodip92@yahoo.com, web site www.infodip.ro. Nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Viorica Munteanu.
5. Subscrisa: Info-Dip Insolvency SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC UPRUC RAMA SA, conform incheierii de sedinta din 21.06.2012 pronunţată de Tribunalul Braşov, secţia Comercială şi de Contencios
Administrativ, în dosarul 2737/62/2012, în temeiul art. 13-14 din Legea nr. 85/2006:
Convoacă Adunarea Generala a Creditorilor
debitorului SC UPRUC RAMA SA
Adunarea Generala a Creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar Braşov, bd. Mihail Kogălniceanu, nr. 18, bl. K1, SC. C, ap. 23, jud. Braşov.
Data: 30.04.2015
Ora: 14.30
Ordinea de zi
Votarea planului de reorganizare depus in data de 24.03.2015 de catre debitoare prin administrator special Ciaco Gheorghe.
Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială autentică, sau în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Dacă legea nu interzice în mod expres, creditorii vor putea vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care îşi exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic căruia i s-a încorporat, ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, poate fi comunicat prin orice mijloace, până în ziua fixată pentru exprimarea votului, lichidatorului judiciar.

Administrator judiciar,
Info-Dip Insolvency SPRL, Asociat coordonator Viorica Munteanu
 
 


 
  Untitled Document
Plan de reorganizare

Selectati o categorie:

Anunt vot plan de reorganizare (1)
Plan de reorganizare (1)
Grafic de plati (1)
Toate categoriile (3)Noutati

Toate categoriile (0)Stiri

FABRICA DE PRELUCRARE A LEMNULUI
ACTIVE CU TERENURI NITRAMONIA FAGARAS
SILOZ 6000To si teren Ozun 8846 mp.
IMOBIL S+P+M CU TEREN 1375 MP
TERENURI LIBERE UPS FSAGARAS