INFODIP
 
 
 
Untitled Document
Vanzari

Selectati o categorie:

Spatii industriale pentru productie (14)
Spatii comerciale si alte constructii (2)
Terenuri (7)
Utilaje industriale si agricole (15)
Mijloace de transport (10)
Alte bunuri (3)
Toate categoriile (51)Adunarea actionarilor

Nu sunt adunari ale actionarilor programate


Adunarea creditorilor

10.09.2015
30.04.2015
15.04.2015
27.04.2015 
ADUNAREA CREDITORILOR

Adunarea creditorilor din data de "10.09.2015"

 
Denumire: SC Kasim Emaka SRL
Ora: 12.30
Locul:
Braşov, b-dul. M. Kogălniceanu, nr.18, A
Descriere:
Convocare Adunare Generala a Creditorilor Nr. 2861 data: 11.08.2015 1. Date privind dosarul: nr. Dosar 4137/62/2013, Tribunalul Braşov, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, judecător sindic Simona Liliana Enache. 2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: b-dul. 15 Noiembrie, nr.45, Braşov, nr. de telefon 0268/ 419.615, programul registraturii instanţei luni- vineri 0800- 1230. 3. Debitor: SC Kasim Emaka SRL, CUI 26962459, cu sediul social în loc. Brașov, str.Mesteacănului, nr.2, jud. Braşov, J 08/573/2010, având ca administrator special pe Neag Adrian. 4. Administrator judiciar: Info-Dip Insolvency SPRL, Cod de identificare fiscală 21135370, sediul social în loc.Braşov, b-dul. M. Kogălniceanu, nr.18, bl. K1, sc. C, ap. 23, jud.Braşov, nr. Atestat U.N.P.I.R. 2A0035, nr. RSP 0255/31.12.2006, Tel/Fax 0268/547.255, E-mail infodip92@yahoo.com, web site www.infodip.ro. Nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Viorica Munteanu. 5. Subscrisa: Info-Dip Insolvency SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Kasim Emaka SRL, conform sentinţei civile nr. 1044/sind/03.04.2014 pronunţată de Tribunalul Braşov, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 4137/62/2013, în temeiul art. 13-14 din Legea nr. 85/2006: Convoacă Adunarea Generala a Creditorilor debitorului SC Kasim Emaka SRL Adunarea Generala a Creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar Braşov, bd. Mihail Kogălniceanu, nr. 18, bl. K1, SC. C, ap. 23, jud. Braşov. Data: 10.09.2015, ora: 12.30 Ordinea de zi Votarea planului de reorganizare depus in data de 27.07.2015 de catre debitoare prin administrator special Neag Adrian. Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială autentică, sau în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Dacă legea nu interzice în mod expres, creditorii vor putea vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care îşi exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic căruia i s-a încorporat, ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, poate fi comunicat prin orice mijloace, până în ziua fixată pentru exprimarea votului, lichidatorului judiciar. Lista creditori: Nr. crt. Denumire creditor Sediul social Telefon/Fax 1. AJFP Brașov Brașov, str. M. Kogălniceanu, nr.7 0268/ 308.421, 0268/ 547.730 2. Creante salariale cf. Anexa 1 prin reprezentant Alexa Loredana Mihaela 3. SC G&B TRANSPORT GRUP SRL Tincabesti, sos. Bucuresti-Ploiesti, nr.351 4. SC G&T DIVISION INSTALLATION SRL Str. Simion Mehedinti, nr.10, bl.115, sc.1, et.5, ap.33, sector 6, Bucuresti Tel: 0723.385.810, fax: 0311.071.373 5. SC ACC ACTIV GPS SRL Bucuresti, str. Fildesului, nr.7, 6. AIRPORT MANAGEMENT & CONSTRUCTIONS SRL Ilfov, oras Otopeni, Calea Bucurestilor, nr.224E, Sediu ales: Cab. Av. Valentin Bodea, Brasov, str. M. Kogalniceanu, nr.19, et.8, ap.35, Tel: 0721.493.302, fax: 0268.413.493 7. ALEXA CONSTANTIN Brasov, str. Prunului, nr.46, bl.2, sc.B, ap.4, CNP 1780706080053 8. SC COL-AIR TRADING SRL Bucuresti, str. Ocolului, nr.10, 9. SC DORNSEIFF SRL Cristian, str. XIII, nr.106, judet Sibiu, Tel: 0369.103.223/226, fax: 0369.103.249 10. SC DORNSEIFF NACELE SRL Cristian, str. XIII, nr.106, judet Sibiu Tel: 0369.103.223/226, fax: 0369.103.249 11. SC ETA AUTOMATIZARI INDUSTRIALE SRL Timisoara, str. Gheorghe Dima, nr.1 12. SC FUTURE EXPERT CONSULT SRL Bucuresti, b-dul. Ferdinand, nr.124, bl.O13, sc.1, et.5, ap.28, Sediu ales: SCA Predoi si Asociatii, Bucuresti, str. Clucerul Udricani, nr.18, et.4, sector 3 Tel: 031.105.11.39/40, fax: 021.316.49.20 13. SC GEIGER CONSTRUCT SRL Brasov, str. Alexandru Vlahuta, nr.1, bl.S22, sc.F, ap.20, jud. Brasov Tel:0722.209.972 14. SC GEODIS RO SRL Brasov, str. 13 Decembrie, nr.96, Tel: 0368.401.107, fax:0368.429.115 15. SC GHEMAC GRAND PROD SRL Brasov, str. Berzei, nr.1, 16. SC GREEN EXPERT GROUP SRL Bucuresti, str. Pravat, nr.6, bl.P4, sc.2, ap.21, sector 6, Tel: 031.106.41.20, fax: 021.440.20.563 17. SC HOMSTAL WEST SRL Str. Islaz, nr.4, sector 1 Bucuresti, Tel: 0723.385.810, fax: 0311.071.373 18. SC HYDRO FERI TERM SRL Bucuresti, str. Dristorului, nr.114, 19. SC INTELKASIM SRL Brasov, str. Lacurilor, nr.33, jud. Brasov, 20. SC IPTANA SA Bucuresti, B-dul Dinicu Golescu, nr.36, sector 1, 21. SC LAUNET PRODCOM SRL Brasov, str. Aleea Constructorilor, nr.5, jud. Brasov 22. SC MORANI IMPEX SRL Zarnesti, str. Aleea Uzinei, nr.3, jud. Brasov, tel: 0268.220.353, fax: 0268.222.017 23. SC NEO TECH BC SRL Brasov, str. Bogdan Petriceicu Hasdeu, nr.3, jud. Brasov 24. SC NEW BUILDING FACTORY SA Filipestii de Targ, str. Calinesti, nr.680 Bis judet Prahova, Tel: 0740.218.569 25. SC PRANGL ROMANIA SRL Stefanestii de Jos, sos de centura km 8+790 stanga, Jilava, judetul Ilfov, Sediu ales: SCA GILESCU VALEANU, NATHANZON & PARTENETRII Bucuresti, str. Polona, nr.68-72, Polona Business Center, et.1, sector 1 Tel:021.311.12.13/ 021.314.24.70 26. SC TRANSMARINO COMPANY SRL Bucuresti, str. Pogoanelor, nr.150, sector4, 27. SC VODAFONE ROMANIA SA Bucuresti, Piata Charles de Gaulle, nr.15, sector 1, J40/9852/1996, CUI 8971726 Sediu pt. corespondenta: Constanta, str. Grozesti, nr.82, jud. Constanta Tel: 0241.480.480/481 28. KADAS ILUNA ANDREI MARIUS Brasov, str. Lacurilor, nr.33, jud. Brasov, 29. UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA Bucuresti, Str. Ghetarilor, nr.23-25, sector 1, Sediu ales: SCA Bulboaca & Asociatii UTI Business Center, et.9, str. Dumbrava Rosie, nr.10, sector 2, Bucuresti, cod postal 020463 Fax: 021.408.89.11 Administrator judiciar, Info-Dip Insolvency SPRL, Viorica Munteanu
 
 


 
  Untitled Document
Plan de reorganizare

Selectati o categorie:

Anunt vot plan de reorganizare (1)
Plan de reorganizare (1)
Grafic de plati (1)
Toate categoriile (3)Noutati

Toate categoriile (0)Stiri

FABRICA DE PRELUCRARE A LEMNULUI
ACTIVE CU TERENURI NITRAMONIA FAGARAS
SILOZ 6000To si teren Ozun 8846 mp.
IMOBIL S+P+M CU TEREN 1375 MP
TERENURI LIBERE UPS FSAGARAS