INFODIP
 
 
 
Untitled Document
Vanzari

Selectati o categorie:

Spatii industriale pentru productie (10)
Spatii comerciale si alte constructii (1)
Utilaje industriale si agricole (14)
Mijloace de transport (9)
Alte bunuri (2)
Toate categoriile (36)Adunarea actionarilor

Nu sunt adunari ale actionarilor programate


Adunarea creditorilor

06.04.2022
08.07.2021
02.12.2020
02.12.2020 
ADUNAREA CREDITORILOR

Adunarea creditorilor din data de "02.12.2020"

 
Denumire: S.D.E SECURITY SRL
Ora: 12.00
Locul:
Brasov,Bdul M.Kogalniceanu,nr.18,Sc C,ap.18
Descriere:

Convocare Adunare Generala a Creditorilor. Nr. 3268 din data de : 10.11.2020
1. Date privind dosarul: nr. Dosar 566/62/2020, Tribunalul Braşov, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, judecător sindic Silviu Oprea
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: b-dul. 15 Noiembrie, nr.45, Braşov, nr. de telefon 0268/ 419.615,
programul registraturii instanţei luni- vineri 0800- 1230.
3. Debitor: S.D.E. Security S.R.L, cod fiscal: 34077912, J08/171/2015, sediu : str. Zizinului, nr. 119, obiectiv
8 et.3 dreaptacam.6., BraÅŸov, jud. BraÅŸov
4. Administrator judiciar: Info-Dip Insolvency SPRL, Cod de identificare fiscală 21135370, sediul social în
loc.Braşov, b-dul. M. Kogălniceanu, nr.18, bl. K1, sc. C, ap. 23, jud.Braşov, nr. Atestat U.N.P.I.R. 2A0035, nr.
RSP 0255/31.12.2006, Tel/Fax 0268/547.255, E-mail infodip92@yahoo.com, web site www.infodip.ro.
Nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Viorica Munteanu.
5. Subscrisa: Info-Dip Insolvency SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului S.D.E. Security SRL,
conform Încheierii/06.10.2020 pronunţată de Tribunalul Braşov, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 566/62/2020:
Convoacă Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC S.D.E. Security SRL
Adunarea Generală a Creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar Braşov, bd. Mihail
Kogălniceanu, nr. 18, bl. K1, SC. C, ap. 23, jud. Braşov. Data: 02.12.2020, ora: 12.00
Ordinea de zi
1. Votarea planului de reorganizare al SC S.D.E. Security SRL depus în data de 25.09.2020 de către administratorul special Razvan Iosif
În data de 25.09.2020, administratorul special a înregistrat la dosarul cauzei Planul de reorganizare privind
debitoarea SC S.D.E. Security SRL.
Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială autentică, sau în
cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic căruia i s-a încorporat, ataşat ori asociat
semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, poate fi comunicat prin orice mijloace, până în
ziua fixată pentru exprimarea votului, administratorului judiciar.
 
 


 
  Untitled Document
Plan de reorganizare

Selectati o categorie:

Anunt vot plan de reorganizare (3)
Plan de reorganizare (4)
Grafic de plati (3)
Toate categoriile (10)Noutati

Toate categoriile (0)Stiri

Momentan nu sunt noutati