INFODIP
 
 
 
Untitled Document
Vanzari

Selectati o categorie:

Spatii industriale pentru productie (10)
Spatii comerciale si alte constructii (1)
Utilaje industriale si agricole (14)
Mijloace de transport (9)
Alte bunuri (2)
Toate categoriile (36)Adunarea actionarilor

Nu sunt adunari ale actionarilor programate


Adunarea creditorilor

06.04.2022
08.07.2021
02.12.2020
02.12.2020 
ADUNAREA CREDITORILOR

Adunarea creditorilor din data de "02.12.2020"

 
Denumire: SC AGETAPS PAZA SRL
Ora: 14.00
Locul:
Brasov,Bdul M.Kogalniceanu,nr.18,Sc C,ap.18
Descriere:

Convocare Adunare Generala a Creditorilor,Nr. 3268 data: 10.11.2020
1. Date privind dosarul: nr. Dosar 2824/62/2018, Tribunalul Braşov, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, judecător sindic Simona Liliana Enache
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: b-dul. 15 Noiembrie, nr.45, Braşov, nr. de telefon 0268/ 419.615, programul registraturii instanţei luni- vineri 0800- 1230.
3. Debitor: SC Agetaps Paza SRL, cu sediul social în Braşov, Calea Feldioarei, nr. 75C, et.2, biroul 3, judet Braşov, J08 /1076 /2009, CUI RO 25784221.
4. Administrator judiciar: Info-Dip Insolvency SPRL, Cod de identificare fiscală 21135370, sediul social în loc.Braşov, b-dul. M. Kogălniceanu, nr.18, bl. K1, sc. C, ap. 23, jud.Braşov, nr. Atestat U.N.P.I.R. 2A0035, nr. RSP 0255/31.12.2006, Tel/Fax 0268/547.255, E-mail infodip92@yahoo.com, web site www.infodip.ro. Nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Viorica Munteanu.
5. Subscrisa: Info-Dip Insolvency SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Agetaps Paza SRL, conform Încheierii/06.12.2018 pronunţată de Tribunalul Braşov, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 2824/62/2018 în temeiul art. 47-48 din Legea nr. 85/2014::
Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Agetaps Paza SRL
Adunarea Generală a Creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar Braşov, bd. Mihail Kogălniceanu, nr. 18, bl. K1, SC. C, ap. 23, jud. Braşov. Data: 02.12.2020, ora: 14.00
Ordinea de zi
1. Votarea modificării la planul de reorganizare al SC Agetaps Paza SRL depus în data de 10.11.2020 de către administratorul judiciar
În data de 10.11.2020, administratorul judiciar a înregistrat la dosarul cauzei Modificare la Planul de reorganizare privind debitoarea SC Agetaps Paza SRL, in baza Legii 55/2020. Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială autentică, sau în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Dacă legea nu interzice în mod expres, creditorii vor putea vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care îşi exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic căruia i s-a încorporat, ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, poate fi comunicat prin orice mijloace, până în ziua fixată pentru exprimarea votului, lichidatorului judiciar. Listă creditori: Nr. crt. Denumire creditor Sediul social Telefon/Fax
1. AJFP Brasov Brasov, str. M. Kogalniceanu, nr.7, jud. Brasov, Tel: 0268.308.467, fax: 0268.308.414
2. SC Agetaps SRL in reorganizare Brasov, Calea Feldioarei, nr.75C, jud. Brasov office@agetaps.ro
Administrator judiciar, Info-Dip Insolvency SPRL, Viorica Munteanu
 
 


 
  Untitled Document
Plan de reorganizare

Selectati o categorie:

Anunt vot plan de reorganizare (3)
Plan de reorganizare (4)
Grafic de plati (3)
Toate categoriile (10)Noutati

Toate categoriile (0)Stiri

Momentan nu sunt noutati